Erik Hermsen
Directeur Integrale Projecten Strukton
(Foto: Jildiz Kaptein)
 

Een langdurige samenwerking, waarin de private partij verantwoordelijk is voor alle fases van het proces, zo typeert directeur Integrale Projecten van Strukton Erik Hermsen een PPS. Het woord ‘langdurig’ is daarbij van het grootste belang. “Door de levensduur van een gebouw centraal te stellen creëer je mogelijkheden. Als je de partijen uit alle fases bijeenbrengt komen ze samen met de meest innovatieve oplossingen.”

Een PPS-project, bijvoorbeeld een DBFM(O)-contract, leidt zowel bij opdrachtgever als bij opdrachtnemer tot andere afwegingen. “De overheid gunt de contracten niet aan de goedkoopste partij, maar aan de partij met de slimste totaaloplossing voor de hele periode. Maatschappelijk heeft dit ook de meeste meerwaarde. Als je gericht bent op de lange termijn zijn duurzame oplossingen helemaal geen punt van discussie meer”, zo is zijn ervaring.

Flexibel

Dat betekent niet dat alles voor de komende twintig jaar in beton gegoten is. Hermsen: “Je weet één ding zeker: binnen die periode veranderen zaken. Daarom maak je procesafspraken. We hebben dat zelf meegemaakt bij het bouwen van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (Harnaschpolder). Na het tekenen van het contract werd de wet aangescherpt met hogere kwaliteitseisen. Dan stel je je flexibel op, want als je zo lang samenwerkt, zullen wijzigingen aan beide kanten vaker voorkomen. Dan vertrouw je op een flexibele houding.”

Samenwerking houdt in dat de partners vanuit gelijkwaardigheid werken. Waar de markt voorheen nog wat aarzeling voelde bij overheden om integraal de verantwoordelijkheid over te dragen, is daar nu geen sprake meer van, analyseert Hermsen. “Wij hebben genoeg praktijkvoorbeelden die bewijzen dat dit geen afbreuk doet aan de kwaliteit.”

Besparingen

Innovatieve contractvormen zijn niet alleen geschikt voor gebiedsontwikkeling, gebouwen of infrastructurele werken. Vorig jaar introduceerde Strukton een nieuwe vorm van PPS: een Energy Service Company (ESCo) voor de gemeentelijke zwembaden in Rotterdam. “Binnen deze samenwerking investeer je als marktpartij in energiebesparende maatregelen. De investering moet je terugverdienen met het rendement van die maatregelen. Voor de opdrachtgever is dit budgetneutraal en besparingen die na de contractperiode nog doorlopen zijn mooi meegenomen.”

Voor de overheid zijn de redenen om een PPS aan te gaan dan ook zowel kwalitatief als financieel. “Onderzoek van het ministerie van Financiën uit 2010 wees uit dat er met de eerste PPS-projecten al zo’n 700 miljoen euro is bespaard”, aldus Hermsen. En het financiële voordeel geldt andersom ook: “Door deze langdurige contracten hebben wij meer zekerheid in onze kasstromen.”