Wat is WELL-certificering?

WELL-certificering beoordeelt een gebouw op gezondheid en wellbeing van personeel. Vastgoed wordt steeds duurzamer gebouwd. Dat gaat niet alleen over materialen, maar ook over de gebruikers oftewel het personeel. Een gezond gebouw draagt namelijk actief bij aan het welzijn van medewerkers.

Waarom is dit belangrijk?

Maar liefst negentig procent van de totale operationele kosten van een bedrijf bestaat uit personeelskosten. Het is daarom belangrijk dat je personeel gezond is en met plezier werkt. Een WELL gecertificeerd gebouw draagt bij aan betere arbeidsproductiviteit, lager ziekteverzuim en uiteindelijk lagere kosten.

Waar komt WELL-certificering vandaan?

Oorspronkelijk uit Amerika. Daar heeft men onderzocht wat mensen in hun werk happy maakt en wat juist niet. Dat gaat om bijvoorbeeld frisse lucht, prettige verlichting, het uitzicht vanaf de werkplek en mogelijkheden voor ontspanning. Op basis van die inzichten is een handleiding en het certificaat ontwikkeld.

Waaruit bestaat de certificering?

Het gaat over honderd eisen, verdeeld over zeven categorieën: water-, lucht- en lichtkwaliteit, eten, fitness, comfort en ‘mind’. De WELL eisen betreffen zowel de kwaliteit van het gebouw als punten binnen het HR-beleid.

Bijvoorbeeld: is er een fietsenstalling en een douche voor werknemers die op de fiets komen? Voor de certificering worden metingen gedaan, bijvoorbeeld van het aantal stofdeeltjes in de lucht.

Zijn er al gebouwen gecertificeerd?

Deze ontwikkeling is nog in het beginstadium. Wereldwijd zijn nu 35 gebouwen gecertificeerd, waarvan drie in Europa. In Nederland zijn vier gebouwen aangemeld, waarbij er nu wordt gekeken naar een WELL-certificering.