Jaap Sleper
Eigenaar van Sleper Schilderwerken en Houtwerken

“Tijdens de crisis werd, ook onder druk van opdrachtgevers, vooral gelet op hoe je zoveel mogelijk kosten kon besparen”, stelt Jaap Sleper, eigenaar van Sleper Schilderwerken en Sleper Houtwerken.

“Dat ging soms ten koste van de kwaliteit. Het resultaat was dat bedrijven die niet innoveerden het steeds moeilijker kregen en soms zelfs failliet gingen. Innoveren, voortdurend investeren in kennis, kwaliteit, nieuwe technieken en vakmanschap is in mijn ogen een absolute voorwaarde voor de continuïteit van je bedrijf.

Nu het beter gaat met de economie zie je ook direct dat de sector een enorme inhaalslag maakt. Bij die inhaalslag zijn vooral de bedrijven actief die ook tijdens de crisis zijn blijven investeren in kennis, kwaliteit, nieuwe innovaties en ouderwets vakmanschap,”

Verduurzaming

Een van de belangrijkste trends op dit moment is verduurzaming. Er zijn steeds meer nieuwbouwprojecten waar huizen niet meer worden aangesloten op het gasnet en waar de aansluiting op het elektriciteitsnet alleen nog dient ‘voor het geval dat’.

“Maar ook bij renovatie- en restauratieprojecten speelt verduurzaming een grote rol”, weet Sleper. “In de gemeente Utrecht hebben wij een rijksmonument, een prachtige boerderij, gerestaureerd en volledig klimaatneutraal gemaakt.

Een uniek project dat behalve specialistische restauratiekennis ook heel specifieke kennis vergde op het gebied van isoleren, het opwekken van stroom en ventileren.”

Samenwerking

Om dat project te realiseren, zocht Sleper de samenwerking met een aantal partijen. “Samenwerken, gebruikmaken van elkaars specialistische kennis, is in mijn ogen ook een vorm van innoveren.

“Je hoeft niet zelf alle kennis en kunde in huis te hebben. Samenwerken is vaak dé sleutel tot succes”

Het zorgt ervoor dat delen van het project op een zo goed en efficiënt mogelijke wijze worden gerealiseerd. Je kunt onmogelijk alles zelf weten en uitvoeren. Wij hebben bijvoorbeeld een bureau ingeschakeld dat heeft onderzocht wat nodig was om de boerderij klimaatneutraal te maken.

Daarna hebben wij leveranciers van bouwmaterialen benaderd en gevraagd welke materialen het beste resultaat zouden opleveren. En de loodgieter die de installaties verzorgde, zocht samenwerking met een specialist in warmtepompen. Om innovatief te werken, moet je net die extra stap zetten en gebruikmaken van elkaars specialisme. Je moet expertise erkennen en herkennen.”

Investeren in nieuwe ontwikkelingen

Veel ondernemers zijn, zo weet Sleper uit eigen ervaring, geneigd om vooral aandacht te besteden aan offertes en opdrachten. “Er moet werk worden opgeleverd en er moet nieuw werk komen.

Je hebt nauwelijks tijd om je te verdiepen in nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsmogelijkheden. Echter wat je eigenlijk zou moeten doen, is van innoveren prioriteit nummer één maken.

Want als die opdrachten zijn opgeleverd en die offertes hopelijk tot nieuwe opdrachten hebben geleid, dan moet je toch echt iets doen om niet uitsluitend te doen wat je altijd al deed.

Op den duur is dat namelijk niet genoeg en dan word je voorbijgestreefd door collega-ondernemers die wel tijd en geld hebben geïnvesteerd in de continuïteit van hun bedrijf.”