Kai Feldkamp
Kai Feldkamp
Programmadirecteur bij Rijkswaterstaat

Enthousiast pleitbezorger is Kai Feldkamp, programmadirecteur smart mobility bij Rijkswaterstaat. “Rijkswaterstaat stimuleert deze ontwikkelingen. We werken nationaal en internationaal samen met onder meer overheden, kennisinstituten en de automobielindustrie.

Daarbij zetten we kennis, relaties, data, ervaring en ons landelijk wegennet in. Zo zorgen we ervoor dat smart mobility eraan bijdraagt dat we veiliger, vlotter en comfortabeler van A naar B kunnen reizen, met minder belasting voor het milieu.”

Slim aanpakken

Op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid staat Nederland de komende jaren voor belangrijke uitdagingen. De toenemende welvaart, groeiende mobiliteit, aandacht voor het klimaat en de veroudering van de bestaande infrastructuur leveren omvangrijke investerings- en onderhoudsopgaven op.

“Smart mobility helpt ons om deze complexe vraagstukken slim op te lossen. De zelfrijdende auto is een in het oog springend element, maar het gaat ook om een betere informatievoorziening en nieuwe vervoerssystemen.”

Totaaldienst

Voor het succes van smart mobility is het belangrijk dat alle betrokken partijen met elkaar samenwerken. Naast de ruim 400 wegbeheerders gaat het om bijvoorbeeld telecomproviders, de automotive industrie, softwarebedrijven en kennisinstituten.

Feldkamp: “De techniek biedt veel mogelijkheden en nieuwe business voor bedrijven. In de automotive industrie ligt de nadruk op disciplines als elektronica en software.

Adaptive cruisecontrol en eCall verschijnen in steeds meer auto’s. Softwarebedrijven spelen daarin een belangrijke rol.

Maar ook leveranciers als Siemens komen met nieuwe infrastructuur voor op en om de snelweg. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarvan Rijkswaterstaat deel uitmaakt, brengt partijen samen om een totaaldienst aan de weggebruiker te kunnen bieden.

Voor Rijkswaterstaat staat de veiligheid van infrastructuurgebruikers, wegwerkers en weginspecteurs daarin centraal.”

Talking traffic

Het Partnership Talking traffic is volgens Feldkamp een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking. “Het gaat om informatie-uitwisseling. Door gebruik van moderne telecom- en cloudtechnieken in combinatie met crowdsourcing van informatie, kunnen nieuwe diensten op landelijke schaal en in steden naast navigatie ook rijtaakondersteuning gaan bieden.

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is de ontwikkeling van een nieuwe generatie verkeerslichten, die voortdurend communiceren met voertuigen.

De nieuwe techniek zorgt er bijvoorbeeld voor dat een automobilist niet meer op een leeg kruispunt voor rood stoplicht hoeft te wachten. De introductie van nieuwe technieken gaat stapsgewijs richting 2020.”

Vruchten plukken

Feldkamp noemt nog meer voorbeelden van het uitwisselen van data. “Nieuwe auto’s hebben doorgaans een dataverbinding met de leverancier. Met de gegevens die worden uitgewisseld, kunnen we bijdragen aan de verkeersveiligheid.

Een mooi voorbeeld is het signaal dat er op een bepaalde locatie meer auto’s hun mistlamp aanzetten of massaal hard remmen. Als deze gegevens door de autofabrikanten beschikbaar worden gesteld, dan kunnen Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders dit benutten om de veiligheidssituatie op de weg te vergroten.

Zo komt Volkswagen vanaf 2019 met een systeem waarbij auto’s elkaar onderling alarmeren voor gevaarlijke situaties. We werken samen met Duitsland en Oostenrijk en autofabrikanten om gegevens te ontsluiten en om te zetten naar informatie op het dashboard, zoals snelheidsadviezen, waarschuwingen voor gevaarlijke situaties en wegwerkzaamheden.

Ook op de vaarwegen zijn dergelijke ontwikkelingen gaande. In het project Blauwe Golf Verbindend wordt een betere informatie-uitwisseling tussen vaarwegbeheerders, vaarweggebruikers en wegverkeer gerealiseerd, waarbij real time openingstijden van bruggen en sluizen en de beschikbaarheid van ligplaatsen worden gedeeld.

Beproefde technologie verankeren we in onze dienstverlening. Een mooi voorbeeld hiervan is slimme informatievoorziening rondom de afsluiting van de Velsertunnel in 2016. Toen hebben we de omleidingsroutes via Google gecommuniceerd. Dat zorgde voor een prima doorstroming. Daarnaast waarschuwen we mensen via Flitsmeister voor wegwerkzaamheden. Van dat soort initiatieven plukken we nu al volop de vruchten.”

Voortrekkersrol

“Als het gaat om de grootste stappen richting een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland, zet Feldkamp zijn kaarten vooral op geautomatiseerd rijden, zoals automatisch afstand houden en remmen, lane-keeping systemen en een betere informatievoorziening.

Het is ook mooi om te zien dat steeds meer mensen openstaan voor deelconcepten en auto’s bewuster gebruiken. Zij kunnen anderen daarin meenemen.

Ik denk ook dat we geautomatiseerd rijden op grotere schaal in auto’s terug gaan vinden. Die ontwikkeling is nu echt aan het starten. Vanuit de technologie gaan elektrisch en automatisch rijden hand in hand.

Smart mobility geeft ook aan de duurzaamheid een impuls. Op bepaalde delen van wegen kunnen we binnen een paar jaar vormen van geautomatiseerd rijden gaan verwachten. Als het gaat om het autonoom rijden binnen een stad, dan verwacht ik dat dit nog tientallen jaren gaat duren.

De weggebruiker ziet de komende vijf jaar ook dat de informatievoorziening in de auto verbetert. Wij vinden het belangrijk om al deze ontwikkelingen te stimuleren en faciliteren als wegbeheerder het veilig inzetten van deze technologie voor alle weggebruikers.”