Anne-Jo Visser
Programma Manager Platform 31

Anne-Jo Visser is programma manager bij Platform 31 en houdt zich bezig met Smart Solutions. Zij zal hier donderdag op ingaan tijdens de bijeenkomst ‘Krimp: Leegte & ruimte voor vernieuwing en verandering’ op de PROVADA.

“De impact van Smart Solutions binnen innovatieve bouw is groot. Een huis bestaat in de toekomst vooral uit technologische snufjes. Zie het huis van de toekomst als een robot, waarbij men toegang krijgt via een irisscan, de oven aanspringt op de vooraf geprogrammeerde tijd en talloze sensors die zorgen voor veiligheid én comfort.

Smart Solutions zijn ook onontbeerlijk in krimpgebieden waar dan ook steeds meer voorzieningen verdwijnen. Denk aan openbaar vervoer; zelfrijdende auto’s zorgen er dan voor dat dergelijke gebieden toch bereikbaar blijven.

Ouderen/zieken in krimpgebieden kunnen met Smart Solutions in contact blijven met de gezondheidszorg en Smart Solutions zorgen daarnaast voor een grotere veiligheid. Het is een onmisbaar hulpmiddel in de toekomst; ook onder andere om voorbereid te zijn op steeds meer ouderen en alleenstaanden.

Digitale bereikbaarheid en infrastructuur zijn daarbij noodzakelijk om de mogelijkheden van Smart Solutions ook in deze delen van Nederland te laten slagen.  

Groter belang

De technologische Smart Solutions voor huizen zijn er al, de vraag blijft echter nog wat achter. Ik verwacht dat dit in de nabije toekomst wel verandert. Bij circulair bouwen spelen Smart Solutions ook een grote rol; denk daarbij aan verplaatsbare huizen in krimpgebieden, aan communiceren met een gebouw over onderhoud en om Nederland in 2050 energieneutraal te hebben. Het is veelomvattend en heeft een slimme samenwerking tussen alle ketenpartners nodig om te kunnen slagen met als ultiem doel een circulair gebouwd slim en energieneutraal huis waarin men veilig en comfortabel kan wonen. Om dat doel te bereiken is een betere samenwerking eerste vereiste. Het dient een groter belang waarbij één en één drie is. Er zijn al voorbeelden van een bouwer en amoveerder die samen een circulaire woonwijk realiseerden en daarbij optimaal transparant te werk gingen.”


Professor dr. Dirk Brounen
Hoogleraar Vastgoedeconomie aan Tilburg University

Begroting van geluk

Professor dr. Dirk Brounen geeft dinsdag op de PROVADA zijn visie op vastgoed tijdens de bijeenkomst ‘Vastgoedsucces in een Nieuwe Samenleving’. “Nederland is veranderd van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

Dat merken we in de mantelzorg, het leenstelsel en de algehele versobering van regelingen. Premier Rutte zei eens ‘de Overheid is geen geluksmachine’. Niemand begreep wat hij bedoelde, behalve de overheid zelf.

De participatiesamenleving is een verandering waar iedereen aan mee moet doen en daarom pleit ik voor de ‘Begroting van geluk’. Wie voor zichzelf een financieel vijfjarenplan maakt en eens per jaar checkt of dat nog klopt, komt nooit bedrogen uit.

Waar iemand gelukkig van wordt, verschilt natuurlijk enorm. Als hoogleraar vastgoedeconomie weet ik dat geluk voor veel mensen een eigen huis betekent. Toch is een eigen huis niet langer voor iedereen een logische/verstandige keuze.”

Dromen waarmaken

“Vooral jongeren willen vaker liever huren, omdat bezit niet zaligmakend meer is en ze flexibel willen zijn in waar ze wonen. Het is ook lang gebruikelijk geweest om het eigen huis tegen de pensioenleeftijd te verkopen en de overwaarde te gebruiken als aanvulling.

Ook dat kan anders, wie eerder verkoopt en gaat huren, kan met die overwaarde andere leuke dingen doen. En daar is dat vijfjarenplan ‘Nooit meer slapend arm’ voor bedoeld.

Denk na wat er financieel nodig is om welke droom waar te maken en realiseer het. De vastgoedmarkt heeft conservatief DNA en houdt geen gelijke tred met de veranderende maatschappij. Funda maakte dat prima inzichtelijk met het ‘huis van de toekomst’, ontworpen op basis van de wensen van huizenzoekers.”


Roger Mol
Directeur Transacties & Projecten Rijksvastgoedbedrijf

Partnership is onmisbaar

Waarnemend directeur Transacties & Projecten Rijksvastgoedbedrijf Roger Mol vertelt over het belang van partnerships bij innovaties in de bouw. “We staan voor grote maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid en digitalisering, innovatie is daarbij noodzakelijk.

Hiervoor is samenwerking met partners nodig. Een mooi voorbeeld is de transformatie van kazerne De Knoop in Utrecht tot een modern rijkskantoor. Dit is een meerjarige samenwerking (25 jaar) waarin we ook samen beter willen worden.

Partnerships werken alleen als er vertrouwen is. Dat is voor ons als publieke opdrachtgever soms tegenstrijdig omdat de aanbestedingswet vraagt om alles openbaar en transparant aan te besteden, terwijl je aan de andere kant op zoek bent naar partnerships.

Een ultieme vorm van partnerships vind ik de bouwagenda en de marktvisie, waar veel partijen in participeren.”

Eigendom van de bouwer

“Bij de verkoop van niet alledaagse objecten werken we samen met gemeenten om mogelijke toekomstige bestemmingen uit te werken. Bijvoorbeeld voor de Koepelgevangenis Arnhem, waarbij we samen optrekken met de gemeente en oog hebben voor de bewoners uit de wijk.

We beheren veel gebouwen en ook daarin werken we samen met marktpartijen om tot de beste oplossingen te komen.

Voor nu en de toekomst zie ik een uitdaging rond duurzaamheid (speerpunt in onze visie). Om aan wettelijke doelstellingen te voldoen, is innovatie nodig. Dat bereiken we alleen met partnerships.

De tijdelijke rechtbank in Amsterdam is daar een goed voorbeeld van. Hier kozen we in samenwerking voor een circulair gebouw. De tijdelijke rechtbank blijft eigendom van de bouwer en wordt na gebruik doorgezet naar een andere gebruiker.

De rekenmethodiek die voor dit project is gebruikt, gaan we in de toekomst vaker gebruiken.” Mol zal woensdag spreken tijdens de bijeenkomst ‘Werken aan een toekomstbestendige sector: de Bouwagenda’.