Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council (DGBC), is zich goed bewust van de urgentie. “Bij de klimaattop in Parijs is afgesproken dat de temperatuurstijging onder twee graden moet blijven. Ik ben met een expeditie op de Noordpool geweest en dan zie je hoe snel de opwarming van de aarde gaat.”

De bouw is één van de sectoren waar nog een wereld te winnen is. “Bijna veertig procent van de CO₂-uitstoot wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving, met name woningen en bedrijfspanden”, legt Van Doorn uit.

“Dat is meer dan verkeer en de industrie. Als het gaat om duurzaamheid, ligt de focus meestal op duurzaam materiaalgebruik en schone energie. Er worden miljoenen geïnvesteerd in windparken en zonnepanelen, maar we moeten ook de vervuiling terugdringen.”

Brede samenwerking

Het probleem is dat partijen heel vaak elkaar aankijken, schetst de DGBC-directeur. “Wie neemt het voortouw? Een eigenaar van een gebouw zegt: de huurder moet het doen, en andersom.

Daarom zetten we met het Deltaplan Duurzame Renovatie in op een brede samenwerking. We zitten aan tafel met bijvoorbeeld ministeries, VNO-NCW, met de RVO en met Uneto-VNI.”

Het doel voor de gebouwde omgeving is om per jaar zo’n 15.000 panden onder de loep te nemen. Van Doorn: “We onderscheiden acht bouwtypes, bijvoorbeeld zorgcentra en scholen.

''Annemarie van Doorn: Wat enorm kan helpen, is kennis delen''

Ze zijn allemaal belangrijk, maar de grootste besparingen zijn te halen bij de logistiek, kantoren en retail. Inmiddels zijn er task forces ingezet om een maatregelenpakket samen te stellen. “We kijken vooral hoe we de verschillende partijen kunnen faciliteren”, vervolgt Van Doorn.

“Wat zijn belemmeringen bij de financiering en in de regelgeving? In hoeverre kan de overheid ondersteunen? Een belangrijk doel is ook om partijen handelingsperspectief te bieden.

De meeste willen graag meedoen, maar zien niet wat de mogelijkheden zijn. Wat enorm kan helpen, is kennis delen. Veel innovaties, onder meer op het gebied van ICT, blijven te lang op een plek liggen. Ook daarom is samenwerking cruciaal.”  

Veel animo

Anneke de Vries, directeur Real Estate & Construction bij Albert Heijn en voorzitter van de taskforce retail, beaamt het belang van samenwerken.

"In onze werkgroep zit een diversiteit aan partijen; meer traditioneel meer innovatief, institutionele vastgoedpartijen, fundmanagers, adviseurs en ook vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de Nederlandse Raad van Winkelcentra en de IVBN.

''Anneke de Vries: Er is veel ambitie om dit gezamenlijk op te pakken''

We zitten nog in de beginfase en er sluiten nog altijd nieuwe werkgroepleden aan.

We komen naar buiten met onze eerste plannen op 30 mei, tijdens de Provada, de vastgoedbeurs in de RAI in Amsterdam.

De eerste uitdaging is om te zorgen dat de werkgroepleden met uiteenlopende belangen het eens worden over de doelstellingen, legt De Vries uit.

"Wat het er niet gemakkelijker op maakt, is dat we het hebben over bestaand vastgoed. Maar zeker als je gebruikmaakt van innovatie en techniek, en nieuwe wegen durft te bewandelen liggen ook daar volop kansen."

De Vries is hoopvol over de vervolgstappen. "Iedereen reageert positief. Er is veel animo en ambitie om dit gezamenlijk op te pakken. Als het enthousiasme zo groot blijft, ook in de andere werkgroepen, kunnen we snel aan de slag voor verduurzaming van de gebouwde omgeving."