Thomas Rau
Architect, Inspirator en Visionair

Rau: “De behoefte aan circulair bouwen is ontstaan uit onze verkeerde perceptie waarmee de huidige economie is georganiseerd. De aarde is een gesloten systeem en we hebben een limited edition.

Circulariteit gaat over het eindige oneindig beschikbaar maken. Bij circulair bouwen is er geen afval meer.

Afval is slechts bouwmateriaal dat in de anonimiteit is gekomen. Als we dat afval een identiteit geven, een paspoort, dan is het niet langer anoniem en dus geen afval meer.

Zes jaar geleden zijn we begonnen met inventariseren welk materiaal in welk gebouw verwerkt is. Als we alle bouwmaterialen in elk gebouw kunnen inventariseren, hoeft niemand meer bouwmateriaal te kopen.

Want dan is er bekend wat er wanneer vrijkomt en dus hergebruikt kan worden. Om dat te bewerkstellingen hebben we de Madaster foundation opgericht die in september officieel van start gaat.

Daardoor krijgt bouwmateriaal een waarde en is de waarde van een gebouw aan het eind van de levensduur nooit meer nul.

Bouwmaterialen krijgen door het Madaster een maximale en minimale waarde en kunnen oneindig hergebruikt worden.”

Gebruik in plaats van bezit

Rau schetst dat door het gebruik van een materiaalpaspoort het mogelijk wordt dat bouwers enkel nog betalen voor het gebruik ervan. Na de levensduur van het gebouw, gaan deze weer terug naar de leveranciers.

Thomas Rau: “Bouwmateriaal wordt in de toekomst een service”

Rau stelt dat circulariteit in de bouw een verandering is en dat velen daar nog niet aan willen.

“Het gaat over houding; het is een mentale uitdaging. Het Madaster zou door de overheid gefacilieerd moeten worden, maar deze overheid is haar rol kwijtgeraakt.

Circulariteit is niet het doel, maar een middel om ervoor te zorgen dat eindige grondstoffen behouden blijven.”

Voor de toekomst ziet Rau bouwmateriaal een service worden. “Daar is een nieuwe keten voor nodig die waardecreatie en waardebehoud voorstaat.

De producent blijft eigenaar van het materiaal en tegen een vergoeding kunnen bouwers dit ‘lenen’ voor een bepaalde duur.”Patrick Schreven
Voorzitter EcoBouw Nederland

Hergroeibare bouwmaterialen

Patrick Schreven: “Circulair bouwen is belangrijk omdat het, mits juist gedefinieerd, de oplossing is voor een wereldproblematiek.

Het gaat uit van een biologische en technologische kringloop. Daarmee zijn voorradige grondstoffen onbeperkt te gebruiken.

” Schreven stelt dat in de biologische kringloop natuurlijke bouwmaterialen hergroeibaar zijn en tijdens die groei ook nog eens CO2 opslaan.

“Dat blijft in het materiaal opgesloten tot het gecomposteerd of verbrand wordt.

 

In de technologische kringloop kan bijvoorbeeld staal omgesmolten en hergebruikt worden. Als de bouw het meest put uit de natuurlijke kringloop, is er minder CO2 uitstoot.”

Hip

Schreven zegt: “De wereldbevolking groeit nog steeds en daarom moeten we zuinig omspringen met grondstoffen. Het gebruik van natuurlijke materialen helpt daarbij én bij het oplossen van de klimaatproblemen. Dat gebruik loopt in Nederland echter ver achter bij de door ons omringende landen, door vooroordelen.

Patrick Schreven: “Natuurlijke bouwmaterialen hebben bijzondere eigenschappen”

Deze komen voort uit onze cultuur en onbekendheid. De bijzondere eigenschappen - gezondheid, comfort en energiezuinigheid - van natuurlijke bouwmaterialen worden echter steeds bekender en het stoffige imago is er allang vanaf.

Het is nu juist hip. Om in 2050 de gehele bouw circulair te hebben, is het nodig om duurzaam, ecologisch en biobased te combineren in een circulaire economie.”

 

Upgrade

Schreven: “Hout is net zo goed, zelfs beter, om huizen van te bouwen. We lijden in Nederland nog aan het drie biggetjes syndroom; ‘stro en hout deugen niet, alleen een stenen huis biedt voldoende bescherming’.

Een houten huis is echter geen downgrade, maar juist een upgrade gezien de bijzondere eigenschappen.” Om meer biologisch bouwmateriaal te gaan gebruiken, is het volgens Schreven nodig een duidelijker uitleg te geven over de begrippen ecologisch, biobased en circulair.

“We zien de trend al dat particulieren bewuster leven en anders nadenken over voedsel en kleding, nu zijn woningen en bedrijfsgebouwen aan de beurt. Daarnaast zou een CO2 tax een prima oplossing zijn.”