Roeland van der Schaaf
Wethouder Stadsontwikkeling gemeente Groningen.

“Groningen groeit nog steeds en heeft een grote aantrekkingskracht op studenten. Daarnaast is er een trek van de regio naar de stad. De uitdaging zit ‘m in het opkrikken van de werkgelegenheid. Groningen is erg afhankelijk van de overheid als werkgever, en dat maakt kwetsbaar”, vertelt Roeland van der Schaaf, onder meer wethouder Stadsontwikkeling. Daarnaast probeert Groningen de binnenstad ondanks leegstand aantrekkelijk te houden. Hiervoor werkt de gemeente samen met ondernemers, vertelt Van der Schaaf, en hanteert deze wat minder rigide regels voor bedrijfjes die zich in de stad vestigen.

Vrijzinnig

Het investeringsklimaat omschrijft de wethouder als gunstig. “Er wordt vaak gezegd dat Groningen wel erg ver weg ligt, maar een ieder die hier is geweest is enthousiast. Het is een vrijzinnige en veilige stad waarin veel kan, met goede voorzieningen, een interessant cultureel klimaat, een positieve economische ontwikkeling en groeiende bevolking. De gemeente werkt graag nauw samen met het bedrijfsleven en de grote kennisinstellingen.”

Transformatie

Groningen investeerde de laatste jaren veel in het Ebbingekwartier, ooit het domein van een gasfabriek aan de rand van de stad. “Er is geïnvesteerd in tijdelijk gebruik dat uiteindelijk structureel is geworden. Het gebied staat op de kaart met diverse culturele voorzieningen, medische bedrijvigheid en woningbouw.”
In de laatste tien jaar onderging daarnaast het Europapark een transformatie van oud-industrieterrein tot woon-werkgebied, vertelt hij. “Het nieuwe stadion van FC Groningen had een aanjagende functie. Nu is er een nieuwe woonwijk gerealiseerd en zijn er onderwijsinstellingen en kantoren gevestigd.”
Op stapel staan nog twee grote infrastructurele projecten. “De zuidelijke ringweg wordt geheel opgeknapt en wordt deels verdiept aangelegd met daarover ‘deksels’ die de wijken aan beide kanten van de ring verbinden. Daarnaast gaat het stationsgebied van Groningen op de schop waarmee we de capaciteit vergroten. Aan de zuidkant, nu nog het rangeerterrein, ontstaat dan gebied dat weer kan worden ontwikkeld.”