Jacqueline
Jacqueline Verbeek-Nijhof
Portefeuille mobiliteit provincie Utrecht

De regio Utrecht is het kloppend hart, de draaischijf van Nederland en de meest competitieve regio van Europa.” Aan het woord is gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof. Zij heeft bij de provincie mobiliteit in haar portefeuille.

“We hebben een aantrekkelijk woon- en vestigingsmilieu, een sterke economie, een hoog kennisniveau, prachtige landschappen en een gunstige ligging. Door de aantrekkende economie en de groei van de bevolking, staat de bereikbaarheid onder druk en neemt de economische schade toe.

Niet ingrijpen, betekent onder meer dat we ons economisch potentieel niet ten volle kunnen benutten.”

Nieuwe coalities

“Als we naar de oplossingen kijken, moeten we naast blijvend investeren in wegen en openbaar vervoer, kijken naar nieuwe technieken,” vervolgt Verbeek. Smart mobility speelt daarbij
een belangrijke rol: innovatieve dataverwerking (big data), autonome voertuigen, automatisering in verkeersmanagement en nieuwe informatie- en mobiliteitsdiensten.

Verbeek: “Wij doen dat via een open community, waarin wij samenwerking en uitwisseling tussen verschillende partijen en actoren in de regio, overheden, wegbeheerders en marktpartijen (kennisinstellingen en bedrijfsleven), smeden tot nieuwe coalities.”

Technieken doorontwikkelen

Bij smart mobility speelt het uitwisselen en slim verwerken van data een belangrijke rol. De provincie is één van de leveranciers.

Verbeek: “We hebben 150 meetpunten langs onze 350 kilometer provinciale weg. Dat levert interessante data op, die we beschikbaar stellen aan de markt, zodat zij de technieken kunnen doorontwikkelen.

Dat zijn partijen die zich bezighouden met intelligente transportsystemen en de inrichting van de slimme weg, of die zich richten op reizigersdiensten, zoals verkeersinformatiediensten en zelfs volledig geïntegreerde mobiliteitsdiensten.”

“Dat levert interessante data op, die we beschikbaar stellen aan de markt”

Nu al veel initiatieven

Op de vraag of smart mobility echt gaat helpen om efficiënter van A naar B te komen, wijst Verbeek op concepten als “mobility as a service” die al gunstig uitwerken op bereikbaarheid.

Uiteindelijk wil de reiziger gewoon van A naar B, laagdrempelig, op de wijze en het moment wat
hem of haar het beste past.

“Wij zijn de eerste regio die op basis van actuele gegevens over het autoverkeer, het fietsverkeer en het OV de dagelijkse verkeersafwikkeling integraal gaat regelen. Wij zetten hierbij in op fietsdetectie in combinatie met real-time bezetting en GPS locatie van bussen. Dit verbinden we met het lopende project “intelligente verkeerslichten”(iVRI).

Zo koppelen wij, onder meer in het project Westelijke Ontsluiting Amersfoort concreet de modaliteiten aan elkaar. In Zeist start binnenkort een pilot om de integratie van e-bikes en het openbaar vervoer te verbeteren.

Door slimme fietskluizen, die via een app zijn te reserveren, kunnen incidentele reizigers gebruikmaken van veilige fietsenstallingen. Verder hebben we het initiatief genomen voor nieuwe mobiliteitsdiensten die worden aangeboden op het Utrecht Science Park (USP).

Met een financiering via Goed op Weg en Utrecht Science Park worden sinds juni 2017 free floating deelfietsen en auto’s aangeboden. Op Europees niveau participeert de provincie met Rijkswaterstaat, Engeland, Frankrijk, en Vlaanderen in het EU-project InterCor.

Doel is te leren door het concreet in onze regio uitvoeren van internationale pilots gericht op introductie van nieuwe mogelijkheden en toepassingen.“

“Het toepassen van smart mobility vraagt ,om durf”

Voorbereid op de toekomst

Het gebruik van het regionale mobiliteitssysteem (verkeer- en vervoernetwerk) bereidt de provincie Utrecht ook op de toekomst voor.

Verbeek: ”Ook daar denken wij graag in mee en initiëren we de toepassing van nieuwe technieken die smart mobility biedt. Dit betekent bijvoorbeeld dat de buitenkant een gegeven is, maar dat de binnenkant flexibel moet zijn. We moeten de software flexibel kunnen aanpassen aan de snelle ontwikkelingen van de technologie.

Op de N401 (Kockengen) experimenteren we op kleine schaal met mogelijkheden voor een weg van de toekomst: energie uit wortels van planten (plant-e) om tellussen te voorzien van energie, en energie uit de weg: Wattway, zonnepanelen op het wegdek. Daar combineren we smart mobility met smart energy.

Dat is natuurlijk een prachtige ontwikkeling, omdat we daarmee ook bijdragen aan kennisontwikkeling. Ook bij de aanleg en het onderhoud van onze wegen moeten we rekening houden met de kansen die nieuwe technologieën en toekomstige ontwikkelingen bieden.”

Handen ineen slaan

Voor Verbeek is het duidelijk dat smart mobility veel kansen creeert. “Wij zien het als onze rol om naast investeren in infra nadruk te leggen op slim gebruik van wat er al is door inzet van smart mobility.

Ik wil dan ook graag samen met onze partners, gemeenten, Rijkswaterstaat en leveranciers van graag onze regio ter beschikking voor nieuwe innovatieve projecten. Die goede samenwerking moeten we intensiveren.

Bovendien zie ik onze topregio, metropoolregio Utrecht, als onderdeel van de Regio Randstad, de derde metropool in Europa. Door nog meer de handen ineen te slaan op Randstedelijk niveau zijn de mogelijkheden nog groter.

Het toepassen van smart mobility vraagt om durf. We steken onze nek uit. Niet iedere toepassing zal in de praktijk even succesvol zijn, maar we zijn wel goed op weg. Het helpt ons bij het realiseren van een betere bereikbaarheid en het versterken van de economie. En dat allemaal op een toekomstbestendige manier.”