Nieuw-West was altijd een groene buitenwijk van Amsterdam, maar krijgt in hoog tempo een binnenstedelijk milieu. Dat is goed zichtbaar op het Allebéplein, vlakbij de ringweg en station Lelylaan. Mauer: "Voorheen was dit een parkeerplaats met een paar flats, enkele winkels en een snackbar. Maar nu wordt het een echt plein met een winkelcentrum, jongerenhuisvesting, sociale woningbouw, duurdere huurwoningen en koopappartementen."
Een van de eerste projecten aan het plein – onlangs opgeleverd – is de transformatie van het kantoorpand van corporatie De Key tot veertig koopwoningen.
Mauer: "Corporaties mogen in de marktsector niet meer aan projectontwikkeling doen, dus zijn we afhankelijk van andere partijen. Belangstelling genoeg. Na de pioniers kwamen enkele volgers en nu word ik dagelijks gebeld over nieuwe plannen. Ik noem het wel de wet van de inspirerende achterstand als tegenhanger van de wet op de remmende voorsprong."

Nieuw-West telt 97 lopende stedelijke vernieuwingsprojecten met een enorme variatie. Zo is het voormalige IBM-hoofdkantoor omgevormd tot een verzamelgebouw van kleine ICT-ondernemers. Het groene dak is geschikt voor stadslandbouw. Rondom station Sloterdijk verandert het voormalige kantorengebied in een levendig centrum met kunst, cultuur en in de toekomst ook woningen.
"We hebben in ons stadsdeel veertien creatieve broedplaatsen en zijn daarmee koploper van de hele stad", aldus Mauer. Opvallend zijn verder het hoge aantal zelfbouwkavels, de verkoop van klusflats die naar eigen inzicht zijn in te delen en de opkomst van hotels. Mauer: "Er is hier veel te doen, maar nog niet iedereen weet dat. Ik zou alleen wat meer horeca en restaurants willen, zodat bewoners voor de gezelligheid niet naar het centrum hoeven."

Het stadsdeel bouwt zelf niet, maar let op een juiste mix van alle functies en knapt de openbare ruimte op. "Wij zijn de ogen en oren van de wijk", zegt Mauer. Sinds de stelselwijziging van 2014 heeft het stadsdeelbestuur minder bevoegdheden, maar Mauer ervaart binnen zijn portefeuille veel vrijheid. "In goed overleg met de wethouders van de centrale stad kan ik veel realiseren. Wij hebben immers de kennis van de buurt en de contacten met de bewoners."