Ad de Bont

Ad de Bont
Partner Urhahn Stedenbouw en Strategie

Ad de Bont is partner bij Urhahn Stedenbouw en Strategie, hij vertelt meer over de plannen. “In Nederland wordt fors geïnvesteerd in het opknappen van stationsgebieden. Eindhoven is dat echter een beetje vergeten als ‘sleutelgebied’.

De stad is de afgelopen tien jaar fors gegroeid, helaas is het opknappen van belangrijke gebieden niet meegegroeid met die ontwikkeling. Zowel de Noord- als de Zuidkant zien er nogal verkommerd uit en stralen in niets uit dat het hier om een station aan een toekomstige internationale route gaat.”

Toekomst

Vorig jaar maart hield de stuurgroep Brainportcity een werksessie om te bepalen welk gebied precies aangepakt wordt en wat daarbij belangrijke uitgangspunten zijn. De Bont stelt dat Brainport, de HighTech Campus en Strijp allemaal sterk in ontwikkeling zijn, maar dat deze economische kracht zich allemaal aan de rand van de stad of het centrum bevindt.

Het plangebied wordt globaal begrensd door het station, het spoor, Student-hotel, Stationsplein (tot aan Dommelstraat) en 18 Septemberplein. “Het centrum moet mee ontwikkelen om te passen bij de stad van de toekomst. De komende maanden wordt de visie uitgewerkt en afgerond, we staan nu aan de vooravond van de totale planontwikkeling.”

Bedrijvigheid naar het hart van het centrum

De Bont vertelt dat er momenteel een prijsvraag loopt voor de ontwikkeling van de zuidkant en binnenkort de visie voor het centrum en stationsgebied verschijnt. “Het station moet niet langer alleen een overstapmachine zijn, maar het kloppend hart worden van een innovatieve regio.”

De Bont ziet dat gebeuren met de komst van nieuwe bedrijvigheid in uiteenlopende functies op het station. “Ik stel me een soort Brainport expo achtige bebouwing voor met functies op het station of kleine flexruimtes voor bedrijven. Zo kunnen er koffie- en vergaderruimtes op het station komen waardoor de bedrijvigheid naar het centrum wordt gehaald.”

Aantrekkelijk met innovatieve uitstraling

Het station en de directe omgeving moet een ‘place to be’ worden. “Met veel meer aandacht voor fietsers en voetgangers. De stad is nu nog een echte autostad, daarin moet een omslag worden gemaakt.” De Bont merkt op dat er geen historische binnenstad is.

“Het is een verzameling dorpen die aan elkaar zijn gegroeid. De binnenstad moet aantrekkelijker worden voor startups, zzp’ers en kleine bedrijven en de gemeente staat open voor die ontwikkeling. Mensen raken steeds meer stedelijk georiënteerd en kenniswerkers verblijven graag in een prettige binnenstad waar reuring is.”

Kansen

Bij de plannen om het stationsgebied aan te pakken, zijn zowel private als publieke partijen betrokken. “In ieder geval het ministerie, de provincie, de gemeente en projectontwikkelaars. De aanpak is meer dan een economische ontwikkelstrategie, het is van nationaal belang om op internationaal niveau te kunnen blijven concurreren.”