Henk Scholten
Hoogleraar Ruimtelijke Informatica.

“Een stortvloed aan toetsingscriteria van partijen zoals gemeenten, provincies en waterschappen schrok burger en bedrijfsleven enorm af. De bundeling van regels van in totaal 500 partijen binnen één omgevingswet is een stuk eenvoudiger en helpt hen sneller te toetsen wat mogelijk en toegestaan is”, vertelt Scholten, als hoogleraar verbonden aan de VU.

Participatie

Naast de wet bestaat het Omgevingsloket Online. “Dat is nu gericht op één loket waar vergunningen binnenkomen, maar heeft in 2020 een totaal andere insteek. Het loket is de plaats waar alle geodata van een gebied – zoals geluidszones of bestemmingsplannen – voorhanden en aan elkaar gekoppeld zijn. Hierdoor is van alles te proberen en te testen, een soort SimCity (simulatiespel waarin steden zijn te bouwen) in het echt. Burger en bedrijfsleven kunnen dus meer in eigen hand nemen. Vaak zijn zij ook veel beter in staat om na te denken over de gebiedsinrichting en komen ze met al compleet doorgerekende initiatieven voor inrichting van het leefgebied. Er is dus meer participatie. De rol van de overheid is een meer stimulerende dan toetsende.”

Social media en sensoren

“Niettemin moeten alle data op de juiste manier aan elkaar worden gekoppeld. Een technisch vraagstuk. Door alle beschikbare overheidsgeo-informatie te combineren met nieuwe databronnen als social media en sensoren wordt het voor burgers en bedrijven veel makkelijker om zelf met goede en haalbare ideeën te komen.”
“Wel vereist het organisatorisch en juridisch het nodige om 15 verschillende wetten samen te brengen in één. Daarnaast wordt van de Nederlander meer participatie gevraagd terwijl natuurlijk niet alle burgers even actief zijn. Dat moeten we wel stimuleren aangezien burgers vaak meer kunnen betekenen voor een gebied dan de overheid. Bewoners van het Utrechtse Lunetten kwamen bijvoorbeeld met een idee voor een geluidswal die ook fijnstof tegenhoudt en gebruikten zelf geluid- en luchtgegevens en modellen om de haalbaarheid aan te tonen. Een voorbeeld van hoe het in de toekomst gaat.”