Bart van de Worp, Daniel Boot en Laurens Maaijwee vormen samen INSPIRE Real Estate. Tot de specialiteiten behoren verduurzamen en herontwikkelen van gebouwen en gebieden in een stedelijke omgeving. De partners kennen elkaar van de Technische Universiteit in Eindhoven.

“Daar is de kiem gelegd voor onze huidige samenwerking”, vertelt Daniel Boot. “Wij hebben een gezamenlijke passie waarvan we ons werk hebben gemaakt: het oplossen van complexe binnenstedelijke vraagstukken.

Wij zien onszelf als initiator en vervolgens als spin in het web. Je ziet een plek, herkent de potentie en hebt er ideeën bij. Wat zou hier passen, voor wie is het interessant? Daarin zit direct al onze toegevoegde waarde als ontwikkelaar.

Met andere creatieve partners kom je tot een plan, waarna de crux vervolgens zit in het echt van de grond tillen van projecten.”

Oplossen in de steden

Volgens Bart van de Worp moeten we in Nederland op zoek naar nog meer verdichting van de binnenstedelijke gebieden. “Een belangrijke factor hierin is het tekort aan woningen. Tot 2040 moeten we veel woningen bouwen om aan de vraag te kunnen voldoen.

Het is niet wenselijk om opnieuw grote natuur- en landbouwgebieden op te offeren voor de zoveelste uitbreidingswijk. We moeten het in het stedelijk gebied oplossen, daar waar de vraag ook ligt.”

Laurens Maaijwee vult aan: “De stad is populair. Steeds meer, vooral jonge mensen willen er wonen. Daar zijn de voorzieningen, vinden de evenementen plaats en is het werk. De populariteit van de stad zorgt voor een verder toenemende druk op de woningmarkt.

Tegelijkertijd speelt de vraag naar verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en het ontwikkelen van (bijna) energieneutrale nieuwbouw. Verdichting is een van de oplossingen, maar dan wel op een kwalitatieve manier.”

Woon- en leefplezier

Volgens Van de Worp is het een onmiskenbaar feit dat verdichting ook problemen met zich mee kan brengen. “Het leidt tot overlast en het kan inbreuk maken op het woongenot van anderen, bijvoorbeeld omdat het uitzicht verandert of de verkeers- en parkeerdruk in de wijk toeneemt.

Anderzijds geeft verdichting van de stad ook kansen voor betere voorzieningen, doordat er meer draagvlak is. Denk niet alleen aan winkels en horeca, maar ook aan scholen, cultuur en openbaar vervoer.

De verdichting moet je op een kwalitatief goede manier doen. Je moet ook sterke openbare ruimte overhouden, zodat je daarmee het woon- en leefplezier versterkt. Een complex vraagstuk.

Je hebt te maken met schaarse bouwruimte, dus zul je bijvoorbeeld aan de slag moeten met herontwikkeling van bestaande bebouwing. Kantoren worden bijvoorbeeld omgezet naar woningen en oude haven- en industriegebieden veranderen in nieuwe wijken. Er is veel vraag naar dit soort woonomgevingen, die elk hun eigen identiteit hebben of kunnen krijgen.”

Tot de verbeelding spreken

Het begint volgens Boot “bij het besef dat een vastgoedproject veel meer is dan het op elkaar stapelen van stenen. Het gaat over thema’s als veiligheid, sociale controle, mobiliteit en over het feit dat je een plek creëert waar mensen zich prettig moeten voelen.

We willen mooie plekken creëren; we heten niet voor niets INSPIRE. Wij vinden dat gebouwen tot de verbeelding moeten spreken, moeten inspireren en werken daarom graag aan projecten die de stad daadwerkelijk mooier maken. Dit is ons uitgangspunt voor het bedenken van nieuwe en betere concepten, waarbij we ook heel nadrukkelijk de omgeving betrekken.”

Waarde behouden

Aan de voet van de Erasmusbrug ontwikkelt INSPIRE in samenwerking met LSI de Willemstoren (oplevering medio 2019), een woontoren van 40 meter hoog die plaats biedt aan 76 huurappartementen.

Bart van de Worp: “Daar stond tot voor kort een leegstaand drielaags kantoorgebouwtje. Wij vonden het een prachtige plek om te bebouwen en hadden er direct beelden en ideeën bij. Er is gekozen voor een concept met middeldure huurwoningen gericht op jonge werkenden.

De lobby, verkeersruimten en de daktuin worden vormgegeven als aan elkaar geschakelde collectieve ruimtes. Ze bieden ruimte voor ontmoeting, een feest, picknick of barbecue. Alles is gericht op het welbevinden van de toekomstige bewoners.

Het gebouw ondersteunt de gebruiker en als bewoners tevreden zijn, is een dergelijk project ook veel aantrekkelijker voor beleggers. Het is een voorbeeld van een gebouw dat de tand des tijds kan doorstaan en kan inspelen op veranderingen, waardoor het zijn waarde behoudt. Heel duurzaam dus.”

Duurzaam samenwerken

INSPIRE staat volgens Boot voor eenvoud, flexibiliteit, waardebehoud en samenwerking. “Je moet in concepten en business cases kunnen denken én een neus hebben voor de vraag in de markt.

Thuis zijn in de techniek om duurzaam te kunnen bouwen is ook een voorwaarde. Evenals goed kunnen communiceren met de omgeving in al zijn verscheidenheid. Bij binnenstedelijke projectontwikkeling gaat het vervolgens naast financiële slagkracht en creativiteit, vooral ook om samenwerking.

We werken dan ook het liefst in duurzame partnerships met gelijkgestemden. Samen dragen we bij aan inspirerende steden.”