Rien van Ast
Directeur WDP Nederland.

De Belgische vastgoedontwikkelaar WDP investeerde inmiddels in tien hectare op het zogeheten Schiphol Logistics Park. Vooral klant Rapid Logistics had er baat bij om vlakbij de luchthaven te zijn gevestigd, zo vertelt Van Ast. “Met name het campusidee sprak me hier aan. Vooraf is er een integraal plan gemaakt voor onze investering en kwam ook de ontsluiting als voordeel naar voren”, zegt de directeur.
Op het bedrijventerrein wordt er volgens Van Ast aardig samengewerkt. Positief punt daaraan is dat nieuwe klanten er snel wegwijs worden gemaakt, vindt hij. “Ze worden gewezen op financiële aandachtspunten zoals subsidies en vergunningen bij de gemeente. Gunstig dus voor partijen die zich hier willen vestigen –vaak uit het buitenland- en bedrijven zoals wij die daar ook profijt van hebben. Dat er connecties zijn is gunstig. Toch denk ik dat er nog wel meer kansen liggen en het beter kan.”

Schaalvoordeel

Zo kunnen bedrijven meer met elkaar worden verbonden en profiteren van het gezamenlijk inschakelen van beveiliging en één beveiligingscentrum, meent Van Ast. “Daarnaast zie ik nog wel mogelijkheden in een afvalverwerker vlakbij, die restwarmte heeft die door anderen kan worden ingezet. Als bedrijf alleen is dat misschien niet haalbaar, maar met anderen wel.” Op dit moment onderzoekt Van Ast ook de optie van het plaatsen van zonnepanelen. De daken van WDP’s panden op het bewuste terrein beslaan zo’n 60.000 m2. De directeur ziet door samenwerking een schaalvoordeel ontstaan ten behoeve van zonne-energie, al moet dit nog worden onderzocht op financiële haalbaarheid.

Parkmanagement

“Daarnaast realiseert WDP een parkeergarage op het park. Andere bedrijven kunnen deze ook gebruiken. Momenteel zetelen we bovendien in een gezelschap van parkmanagementleden, waarin informatieuitwisseling plaatsvindt. Uiteindelijk moeten we bekijken hoe we op de langere termijn meer kennis kunnen delen. Nu doen we dat bijvoorbeeld al door gegevens over logistiek uit te wisselen. Het is sowieso al prettig om er niet alleen voor te staan.”