Gerdo van Grootheest
Wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Maastricht.

Als gevolg van de crisis en een minder snel groeiende bevolking verdwenen veel woningbouwplannen in de prullenbak. Wat overbleef waren acht brandpunten voor stedelijke ontwikkeling gericht op woninglocaties, zoals Belvedérè en de Groene Loper, infrastructuur zoals de A2-tunnel en Maaskruisend verkeer en werklocaties op bijvoorbeeld Randwyck en Beatrixhaven. In plaats van achter de tekentafel elk detail over locaties uit te werken laat Maastricht nu dus meer aan de vraag over, zegt Gerdo van Grootheest, wethouder Ruimtelijke Ordening. “Per brandpunt is de ontwikkelstrategie bijgesteld. Het zijn ambitieuze plannen, maar we staan wel met beide benen op de grond. We stellen ons flexibeler op en maken geen dichtgetimmerde masterplannen meer.”

Belvédère

Zo ging er een dikke streep door duizenden geplande woningen in stadswijk Belvédère. “We hebben eerst de identiteit van het gebied benoemd en pas later daar functies en partijen bijgezocht in plaats van andersom. De gemeente creëert de randvoorwaarden zoals infrastructuur, maar hierbinnen ontstaan initiatieven van verschillende groepen. Retailconcepten, maar bijvoorbeeld ook studentenhuisvesting. Het aantal partijen dat deelneemt is groter maar kleiner in formaat. Er ontstaat dus meer diversiteit.”

Randwyck

Kantorenlocatie Randwyck moet daarnaast een transformatie ondergaan naar campus. “Op de Maastricht Health Campus kan vervolgens interactie ontstaan tussen bijvoorbeeld het MECC, de universiteit en het bedrijfsleven. Daarnaast is het bedrijventerrein Beatrixhaven gerevitaliseerd, verduurzaamd en heeft er een ruil plaatsgevonden; om de haven beter te kunnen benutten hebben sommige bedrijven plaatsgemaakt voor andere die havenactiviteiten ontplooien.”
De wethouder ziet nog wel uitdagingen op Maastrichts weg. “Het vereist lef om afscheid te nemen van oude plannen. En om te accepteren dat gebiedsontwikkeling nooit meer wordt wat het was. Maar Maastricht heeft een goed vestigingsklimaat. We hebben de agenda op orde waardoor private partijen weten waar ze aan toe zijn. Er is ruimte voor experiment en Maastricht heeft een sterke internationale positie.”