Edwin Kolkhuis Tanke

Edwin Kolkhuis Tanke
Algemeen Directeur Novaform
 

In het historische centrum van Zwolle worden 300 grondgebonden woningen en appartementen ontwikkeld op de 80.000 vierkante meter waar voor de sloop ziekenhuis De Weezenlanden stond. Op zichzelf al een bijzonder project. Echt uniek is het, dat binnen een jaar de bestemmingsplanwijziging rond was zonder ook maar één protest, zegt Edwin Kolkhuis Tanke. De algemeen directeur van Novaform Vastgoedontwikkelaars is trots op de vele enthousiaste reacties van omwonenden op dit project.

“Het is heel belangrijk om al in een vroeg stadium goed te communiceren met de omgeving, om ook andere stakeholders mee te nemen in het plan en om dat te blijven doen. Daarnaast moet de nieuwe bebouwing natuurlijk goed aansluiten op de omgeving.”

Urbanisatie

Novaform is onderdeel van KlokHolding en al sinds 1980 actief in vastgoedontwikkeling. De ontwikkelaar speelt met zijn projecten in op actuele ontwikkelingen. “Een heel belangrijke is natuurlijk de enorme urbanisatie met de daaraan gekoppelde woningvraag in steden.

Ook zien we dat parkeernormen steeds meer worden losgelaten als gevolg van het verdwijnen van de auto uit de binnenstad. Er is een enorme druk op steden. Ontwikkeling in de binnenstad vereist een integrale aanpak. We ontwikkelen niet alleen de panden zelf, maar maken waar nodig ook aanpassingen in het gebied. Dat zijn bijvoorbeeld delen van de infrastructuur en de waterhuishouding”, zegt Kolkhuis Tanke.

De praktijk

Een gebouw moet dus goed passen bij het profiel van een gebied. Dat geldt evenzeer voor het oude kantorenpand aan de Rotterdamse Coolsingel dat Novaform op dit moment herontwikkelt tot woningen.

“Nieuwe functies voor pand en gebied”

Geheel passend bij het karakter van de straat verrijst op de begane grond een commerciële plint. Datzelfde geldt voor de achterkant van het gebouw, waar winkels op de begane grond moeten passen in het straatbeeld.

Novaform tekende eveneens voor de ontwikkeling van De Witte Prinses in Hilversum, een appartementencomplex met sociale woningbouw voor jongeren naar ontwerp van architect Thomas Rau.

“Bijzonder hieraan is dat er gekozen is voor hoogwaardige materialen voor een groep mensen voor wie dat doorgaans niet gebruikelijk is. De woningen zijn energiezuinig. Qua uiterlijk sluit het complex aan op het naastgelegen poppodium De Vorstin.”

Expertise

Novaform zorgt voor een goede communicatie met alle stakeholders rond haar projecten. Een ander sterk punt van Novaform is het toekennen van nieuwe functies aan panden en gebieden. “Het voormalige ziekenhuis in Zwolle dat transformeert in bij de historische binnenstad passende woningen is daar een goed voorbeeld van.

In Bergen op Zoom realiseerde Novaform huizen op een voormalig fabrieksterrein. Ook daar waren de reacties van de omgeving lovend. Het is nu eenmaal zo dat gebouwen, ook kerken en scholen, soms hun oude functie niet meer vervullen en niet langer passen in de omgeving.

We geven ze een nieuwe functie. Dankzij jarenlange ervaring en expertise heeft Novaform inmiddels een heel goed gevoel ontwikkeld voor wat er wel en niet mogelijk is met een gebouw en zijn omgeving.”

Nieuw kantoor in Rotterdam

Novaform heeft zelf sinds kort ook een nieuw onderdak. De vastgoedontwikkelaar opereerde voorheen vanuit het hoofdkantoor in Eindhoven, maar opende onlangs een extra vestiging in Rotterdam. Het bedrijf ontwikkelde al verschillende projecten in het westen en wil de stad en verdere Randstad vanuit de nieuwe vestiging beter bedienen.

“Onder KlokHolding maken we deel uit van een solvabel en slagvaardig bedrijf, maar we willen verder groeien op een nieuwe locatie. Ook in Rotterdam zien we een belangrijke toekomst weggelegd voor Novaform”, aldus Kolkhuis Tanke.