Dit onderwerp wordt daarom volop belicht door partners Cirkelstad en BNA op Building Holland van 17 t/m 19 april in RAI Amsterdam.

Partners Cirkelstad en BNA stelden een inhoudelijk programma op met sprekers die het heden en de toekomst schetsen. Het ontwikkelen van de stad van de toekomst krijgt gedurende Building Holland volop podium.

“Iedere dag zetten we toonaangevende opdrachtgevers op het podium. Daarbij laten we zien dat het mogelijk is om circulair bouwen te laten opschalen. Om een grote schaalgrootte te bereiken, laten we de goede voorbeelden zien.” Vooral grote projecten voeren de boventoon.

“We laten zien dat grote partijen als de G4 (de vier grote steden van Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag), Rijkswaterstaat en andere organisaties van deze omvang invulling geven aan circulaire realisaties.”

Hierbij zorgt Cirkelstad voor een specifiek thema per dag: Infra en Buitenruimte & Vastgoed en Facility Management.

“De presentaties belichten onder andere de investeringen van provincie Zuid-Holland in circulair en biobased bouwen en hoe Amersfoort en Utrecht stappen zetten met de regio. Daarnaast krijgen deelnemers alles te horen over de realisatie van een circulaire woonwijk. Ook gaat BAM het Bajeskwartier presenteren, waar ook het nodige op het gebied van circulariteit te melden is,” aldus Buch.

Antwoorden op grondstoffenproblematiek

Ook de BNA, de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus, zet in op circulariteit. Om het circulaire gedachtegoed verder uit te dragen startte BNA de campagne ‘Wij gaan circulair’. “Samen met leden stelden we het Manifest Circulaire Architectuur op.

Dit beschrijft vijf ontwerpprincipes die bijdragen aan een circulaire architectuur.” De volgende stappen in het uitdragen van de boodschap in de campagne worden gezet tijdens Building Holland 2018.

Om het circulaire gedachtegoed verder uit te dragen startte BNA de campagne ‘Wij gaan circulair’.

“Gedurende de eerste dag zetten we technologische impact op het gebied van circulariteit centraal: architect Wessel van Beerendonk gaat in op parametrisch design.”

Circulariteit en duurzame ontwikkeling vormt het thema van de tweede dag. “Dan vertelt Hans Goverde over de circulaire realisatie van Stadskantoor Venlo. Een bijna circulair gebouw met een kraakheldere businesscase.” BNA sluit op de derde dag af met het belichten van de menselijke aspecten.

“Architect Tako Postma gaat in op social impact, de rol van de gebruiker en het bouwen aan een community.”

Gedurende de bijdragen van zowel Cirkelstad als BNA moeten ketenpartners met elkaar in contact komen. “We constateren dat samenwerking binnen de keten nog hapert”, aldus Schoorl.

“Daaraan willen we op deze manier een bijdrage leveren. We willen vooruitstrevende architecten in contact brengen met ambitieuze opdrachtgevers en vice versa.”