Niels Doodeman
Directeur Heddes Bouw & Ontwikkeling

“Het stelt de opdrachtnemer in staat om echt mee te denken in plaats van louter focus te leggen op de bouw. Het heeft zeker meerwaarde om ook zorg te dragen voor het ontwerp”, vindt Niels Doodeman, directeur van Heddes Bouw & Ontwikkeling. De bouwmaatschappij zette vorig jaar de handtekening onder een D&B-contract met Thialf en fungeert sindsdien als diens hoofdaannemer. Het bedrijf bleek het winnende ontwerp te hebben ingebracht in een Friese tender voor vernieuwing van het stadion, nadat het de strijd was aangegaan met vier andere partijen en totaal verschillende ontwerpen die aan een fors pakket van technische eisen dienden te voldoen. “Ideaal voor een opdrachtgever omdat die op deze manier goed kan bepalen welk ontwerp het best bij de eigen ideeën past. Design & Build heeft als voordeel dat er een integraal proces ontstaat dat veel efficiënter werkt. De ontwikkelingstijd van een project is korter; de doorlooptijden zijn ongekend. En D&B stelt ons in staat het hele proces – samen met onze partners – te verzorgen.”

Creativiteit

De bouwer (en ontwerper) realiseert onder meer een nieuwe ijsvloer met vernieuwde ijstechniek, onderwerpt de hal aan een modernisering evenals de buitenkant van het complex. Strikte voorwaarde van Thialf was echter dat het schaatsseizoen geen hinder van de verbouwing mag ondervinden en dat het stadion gewoon open blijft. Dat vergde het nodige van de creativiteit. “Uiteraard wilden we het risico vermijden dat de schaatsers niet op de baan terechtkunnen. Daarom bouwen we het nieuwe complex gefaseerd om het oude heen. Al in de tenderfase zijn we gaan praten met stakeholders; van de buren tot de ijsmeester en de schaatsers zelf. Daaruit kwam vooral de sfeer van Thialf naar voren, de beleving. Het motto luidt “Alles draait om het ijs” en dat uit zich er bijvoorbeeld in dat alle ruimtes zijn gericht op de schaatsbaan. Van buiten heeft het stadion na realisatie een state-of-the-art ontwerp en van binnen de zo kenmerkende sfeer. We hanteren een dagplanning en lopen vooralsnog geheel op schema.”

Andere dynamiek

Hoewel van origine een echte bouwer, werkt Heddes Bouw & Ontwikkeling inmiddels al weer enige tijd volgens het principe Design & Build. Het heeft de marktpositie van het bedrijf verbeterd, zegt Doodeman. “Meedenken en samenwerken in een eerder stadium brengt weer een heel andere dynamiek met zich mee. Inmiddels zijn we daar erg in gegroeid. Heddes’ plan-ontwikkelaars bijvoorbeeld werken nauw samen met architecten op onze projecten.” Niettemin zijn de risico’s groter en is prijsvorming eerder in het bouwproces vereist. “Daar staat tegenover dat we onze eigen aanpak en kennis hanteren om een gezonde marge te maken. Voor Design & Build is het wel een voorwaarde om veel kennis in huis te hebben. Een project gaat van een creatief proces over in een georganiseerd proces dat zo nu en dan doet denken aan een militaire operatie. Een spannende overgang, omdat ook de creativiteit behouden moet blijven.” Ook het tijd- en kostenaspect blijft een uitdaging. Maar als de realisatie een feit is heeft Heddes Bouw & Ontwikkeling er een aardig visitekaartje bij, denkt Doodeman. “Een geslaagd project toont aan dat een opdrachtnemer het hele proces beheerst”.

Alle facetten van het bouwproces

Thialf koos ten behoeve van de (gefaseerde) vernieuwbouw voor deze contractvorm, maar had daar vermoedelijk ook voor gekozen als het stadion wel in één keer opnieuw was gebouwd, denkt Niels Doodeman. “D&B heeft verschillende voordelen. Voor een opdrachtgever kan het natuurlijk aantrekkelijk zijn om de verantwoordelijkheid voor een project bij één marktpartij onder te brengen. Daarnaast wordt Design & Build geroemd om de korte doorlooptijden, wat deze contractvorm efficiënt maakt. En er is een integrale werkwijze. Dit betekent in Heddes’ geval dat alle onderdelen van het proces bij ons liggen; voor bijvoorbeeld de gevel bepalen wij welke producten er worden gebruikt en bewaken wij van a tot z hoe die eruit komt te zien. Het ontwerp, de maakbaarheid en of deze voldoet aan de eisen. Het interessante is dat er veel breder nagedacht wordt over het hele bouwproces en dat alle facetten verzorgd worden.” Doodeman hoopt zeker nog meer van deze projecten te verwelkomen in de orderportefeuille. De organisatie is de laatste jaren meer en meer aangepast aan de D&B-werkwijze. “Dit betekent inmiddels dat zowel de onderneming als het personeel hier volledig op is ingericht.”